Zip-Line fra Florida til Jamaica! Zipline from Florida to Jamaica!

På cruise kan du ta Zip-Line fra Florida til Jamaica!

Karibien er for mange selve paradis på jord. Alt du har sett på postkort er sant. Et cruise i Karibien er en fantastisk ferie med uttalige opplevelser, innbydende strender, glitrende blått hav og palmesus. Svøm med rokker på Grand Cayman, utforsk El Yunique Rain Forest i Puerto Vi_anbefaler_allure_karibien_ostlige_allure_800x450_FI_V2_originalRico og mayaruinene på Cozumel eller du kan bare koble helt av på Bahamas kritthvite strender. På cruise våkner du til et nytt sted nesten hver dag. Reis fra Miami, Fort Lauderdale, New York eller Puerto Rico og opplev det det beste av Karibien. Ombord står aktivitetene i kø; Zip-Line, klatrevegg og minigolf er bare noen av mulighetene. Du kan selvsagt ligge flat på en solseng med en bok også – valget er ditt!

Fantastiske måltider
Ombord finner du et stort utvalg av formelle og uformelle restauranter og kafeer. Du kan velge fra enkel snacks gjennom hele dagen til gourmet-middager i en av våre restauranter. De fleste spisestedene er inkludert i cruiseprisen. På våre spesialrestauranter får du det lille ekstra mot et tillegg i prisen. Roomservice* tilbys 24 timer i døgnet.

Caribien_April_1600x900_original

*Det tilkommer en avgift mellom 24.00 og 05.00 for bestilling av roomservice.

Underholding
På cruise med oss kan du oppleve et variert underholdningstilbud både på dag- og kveldstid, med blendende fullskala produksjoner hver dag – inkludert i cruiseprisen.
Vårt tilbud består blant annet av:

 • Broadwaymusikaler
 • Glitrende isshow
 • Stupeshow
 • Storband
 • Parader
 • Stand up
 • Film
 • Nattklubb
 • Karaoke

Aktivitestilbud
Det er mye å finne på ombord på våre skip og det meste er inkludert.
Aktivitetene omfatter blant annet:

 • Klatrevegg
 • Zip Line
 • Flow Rider
 • Skøytebane
 • Flere svømmebasseng og boblebad
 • H2O Zone, vannlekeplass for barna
 • Treningssenter med treningssykler, tredemøller, styrketreningsmaskiner, FlowRider_originalfrivekter samt ulike saltimer (noen inkludert i prisen)
 • Kino
 • Basket- og volleyballbane i full størrelse
 • Minigolf og golfsimulatorer
 • Karusell

Barn og tenåringer
En vellykket familieferie er avhengig av at barna har det bra. Det har vi tatt på alvor og med vårt Adventure Ocean program for barn i alle aldre, fra babyer til tenåringer, vil det alltid være spennende ting å gjøre hele dagen. Til og med når skipet ligger i land, hvis du vil ta en utflukt eller ha litt tid for deg selv uten barna, så kan du alltid slappe av vel vitende om at vårt Adventure Ocean personale tar godt hånd om dine barn sammen med andre jevngamle lekekamerater. Programmet er inkludert i cruiseprisen hvis ikke annet er spesifisert.

Alle Adventure Ocean-ledere har høyskoleutdanning innen pedagogikk eller annet relatert felt samt spesialkompetanse og erfaring med barn. I tillegg er alle ledere opplært og sertifisert i førstehjelp og gjenoppliving. Vårt Adventure Ocean program finnes ombord på alle våre skip og er spesielt tillegnet for å underholde barn og ungdom i forskjellige aldersgrupper.

Flere av restaurantene ombord har egne barnemenyer.

Forhåndsbetalt tips
På alle våre skip gis det tips til restaurant± og lugarpersonalet for god service og /personlig oppmerksomhet. I de aller fleste tilfeller blir tips automatisk lagt til cruiseprisen ved bestilling. Du vil da få et brev levert til din lugar med informasjon om at tipsen allerede er registrert, og du trenger da ikke betale noe ekstra utover dette. Dersom du ønsker å betale tips med kontanter om bord, må du derfor gi beskjed om dette ved bestilling. Tips betales da i amerikanske dollar ( 13,50 USD per person per dag for gjester som bor i Junior Suite eller lavere kategori, og 16,50 USD per person per dag for gjester som bor i Grand Suite og bedre). Et servicetillegg på 18 % på alle regninger på drikkevarer og skjønnhetspleie belastes din Sea Pass-konto ved kjøp ombord.

FlowRider
For den litt mer eventyrlystne er den superpopulære FlowRider et soleklart førstevalg. Surfesimulatoren som lager bølger hvor det fosser ut omtrent 130 000 liter vann i minuttet er morsom enten du er en erfaren surfer eller om du aldri har prøvd før. Vi har instruktører som hjelper deg igang, men det er stor sannsynlighet for at ender opp i vannet de første gangene.

index1

Klatrevegg
Benytt sjansen til å teste dine klatreferdigheter i vår fantastiske utendørs klatrevegg. Både morsomt og veldig god trening, og enten du er nybegynner eller erfaren klatrer vil du garantert nyte utsikten 15 meter over dekk.

Zip Line
Hold deg fast på den spennende Zip Line-turen ni dekk over bakken.

Sports Court
Enten det er en-mot-en eller en full turnering som fyrer opp konkurranseinnstinktet ditt,  Sports Court er stedet du kan drive med ballsport.

Minigolf
Tren på puttingen eller utfordr familien i en runde minigolf på dekket med utsikt over havet.

Boksering
I vår fullskala boksering kan du gå halvtimes eller times treningsrunder med våre erfarne instruktører. Vi lover deg at dette både er gøy og en meget effektiv treningsøkt. Krever en liten tilleggsavgift.

Rollerblades
Skøyt deg gjennom vår tøffe rollebladesbane med innlagte hindringer og jevne underlag.

Skøytebane
Kanskje ikke det første du forbinder med cruise, men vi har faktisk en egen skøytehall hvor du kan friske opp skøyte ferdighetene eller trene på en helt ny piruett.

On the cruise, you can take the Zip Line from Florida to Jamaica!

Caribbean is for many the paradise on earth. Everything you’ve seen on postcards is true. A cruise in the Caribbean is a fantastic holiday with countless experiences, inviting beaches, sparkling blue sea and palm trees. Swim with stingrays in Grand Cayman, explore El Yunique Rainforest in Puerto Rico and Mayan ruins in Cozumel or you can just completely unwind in the Bahamas sandy white beaches. On the cruise, you wake to a new place almost every day. From Miami, Fort Lauderdale, New York or Puerto Rico and experience the best of the Caribbean. Aboard standing activities in line; Zip Line, climbing wall and miniature golf are just some of the possibilities. Of course you can lie flat on a lounger with a book too – the choice is yours!

Wonderful meals
On board you will find a wide range of formal and informal restaurants and cafes. You can choose from simple snacks throughout the day to gourmet dinners in one of our restaurants. Most eating places are included in the cruise price. In our specialty restaurants you get a little extra at an additional cost. Room service * offered 24 hours a day.

* There is an additional charge between 24.00 and 05.00 for ordering room service.

sideshows
On cruise with us you can experience a varied entertainment program for both day and evening, with dazzling full-scale productions each day – included in the prcruise price.
Our offer includes:

Broadway Musicals
glittering ice show
Dive Show
Big Band
parades
stand up
Film
nightclub
Karaoke


Aktivitestilbud
There is much to find on board our ships and most are included.
The activities include:

climbing wall
Zip Line
FlowRider
Skating rink
More pool and whirlpool
H2O Zone water playground for kids
Fitness center with exercise bikes, treadmills, strength training machines, free weights and various saltimer (some included)
Cinema
Basketball and volleyball in full size
Minigolf and golf simulators
carousel

Children and teens
A successful family is dependent on the children are doing well. It has taken seriously and with our Adventure Ocean program for children of all ages, from babies to teenagers, there will always be exciting things to do all day. Even when the ship is in a country, if you want to take an excursion or have some time for yourself without the kids, so you can always relax knowing that our Adventure Ocean staff takes good care of your child along with other peers playmates . The program is included in the cruise price, unless otherwise specified.

All Adventure Ocean managers have a college education in pedagogy or other related fields as well as expertise and experience with children. In addition, all managers trained and certified in first aid and resuscitation. Our Adventure Ocean program are aboard all our vessels and is particularly till suited to entertain children and youth in different age groups.

Several of the restaurants on board have special menus for children.

Prepaid tips
On all our ships are given tips to restaurant ± and cabin staff for good service and personal attention. In most cases, the tip is automatically added to the cruise price when ordering. You will then get a letter delivered to your cabin with information on the swab already registered and you need then not pay anything extra beyond this. If you wish to pay tip in cash on board, you must notify when ordering. Tips paid when in US dollars ($ 13.50 per person per day for guests staying in the Junior Suite or lower category, and $ 16.50 per person per day for guests staying in the Grand Suite and better). A service charge of 18% on all bills on drinks and beauty services charged to your Sea Pass account upon purchase onboard.

FlowRider
For the slightly more adventurous is the super popular FlowRider an obvious first choice. Surf simulator that creates waves where it pours out about 130 000 liters of water per minute is fun whether you’re an experienced surfer or if you’ve never tried before. We have instructors that help you get started, but there is a high probability that ends up in the water the first few times.

climbing wall
Take the chance to test your climbing skills in our wonderful outdoor climbing wall. Both funny and very good exercise, and whether you are a beginner or an experienced climber you will definitely enjoy the view 15 meters above the deck.Hva_er_inkludert_windjammer_food_cruise_1600x900

Zip Line
Hold the thrilling Zip Line tour nine decks above the ground.

Sports Court
Whether it’s one-on-one or a full tournament fueling competitive by nature your Sports Court is the place you can drive with ball sports.

Minigolf
Practise putt no or challenge your family in a round of miniature golf on the deck overlooking the ocean.

Boxing Ring
In our full-scale boxing ring go half-hour or hour training rounds with our experienced instructors. We promise you that this is both fun and a very effective workout. Requires a small surcharge.
Middelhavskysten
Rollerblades
Skate your way through our harsh role blades court inset with obstacles and smooth surface.

Skating rink
Maybe not the first thing you associate with cruise, but we actually have a separate skate hall where you can freshen up skating skills or work on a brand Boblebad_originalnew pirouette.

Annonse:

2 kommentarer om “Zip-Line fra Florida til Jamaica! Zipline from Florida to Jamaica!”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *